Vizija i cilj preduzeća

Virusi, bakterije, paraziti i gljivice su uzrok različitih bolesti. Njima se možete zaraziti svakodnevno, po nekoliko puta, jer su svuda oko nas. Važnost obavljanja preventivne dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, zdravstvenim, obrazovnim i sličnim djelatnostima, gdje ona predstavlja mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraze uslijed mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.).

Ciljevi preduzeća ITR su orijentirani ka proizvodnji efikasnog i kvalitetnog proizvoda za dezinfekciju, s prioritetom zadovoljiti najviša očekivanja naših korisnika i samim tim omogućiti siguran i zdrav život. Čiste površine ne samo da pružaju veću kvalitetu života, već i smanjuju zdravstvene rizike.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja sebi  kontinuirano postavlja više ciljeve po pitanju kvalitete, inovacije i efikasnosti u proizvodnji sredstva za dezinfekciju poštivajući uz to vrhunske evropske standarde.

 

 


Naši Proizvodi...

Dioxy Activ Supra MEL

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u pčelarstvu.

Više…

Dioxy Activ Supra

Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i za opću upotrebu.

Više…

Dioxy Activ Sandez

Dioxy Activ Sandez je jako učinkovito tečno sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji na bazi hlordioksida.

Više…

Dioxy Activ Supra AGRO

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na bazi hlordioksida.

Više…


Dioxy Activ Supra FARM

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj stočarskoj proizvodnji na bazi hlordioksida.

Više…

Dioxa Activ Supra ALL

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju ruku, predmeta i površina.

 

Više…

Dioxy Activ Supra za fitness centre i salone ljepote

Dezinfekcija nove ganeracije u fitness centrima i salonima ljepote.

Više…

Aquadioxid 100 G

Aquadioxid 100 G ima 2,6 puta veću oksidacionu moć od hlora i samim tim osigurava djelotvorniju dezinfekciju vodenih sistema.

Više…


Deterdženti za hotelsko-ugostiteljske objekte, trgovačke lance, razne ustanove i kućanstvo

Višestruka primjena.

Više…

Industrijski deterdženti

Industrijski deterdženti.

Više…

Deionizirana voda

Deionizirana voda.

Više…