Hlordioksid

HLORDIOKSID je spoj hlora, ali se nikako ne može poistovjećivati sa istim, jer svaka promjena u hemijskom sastavu nekog spoja mijenja i osobine tog spoja. Tako npr. hlor imamo i u kuhinjskoj soli – natrijum hlorid (NaCl), koju čovjek konzumira i koja nije štetna za njega.

 

 1. Hlordioksid ima 2,6 puta vedu oksidacionu mod od aktivnog hlora, zbog koje ima i širi spektar dezinfekcionog djelovanja, i 20-30 puta vedi učinak dezinfekcije u odnosu na aktivni hlor.
 2. Hlordioksid, u odnosu na hlor, djeluje unutar širokog pH-intervala što ga čini svestranijim u primjeni. U odnosu na hlor, hlordioksid ne hidrolizira niti disocira u vodi što je dijelom i razlog za njegovu djelotvornost unutar širokog pH-intervala.
 3. Hlordioksid je registrovan sa EPA-om (broj registracije 74986-1), te se smatra odličnim baktericidom, fungicidom i antimikrobnim agensom. Prošao je EPA-ine najstrožije DIS/Tiss smjernice za upotrebu kao dezinfekciono sredstvo za opštu upotrebu i kao dezinfekciono sredstvo za površine koje su u dodiru sa hranom.
 4. FDA i USDA su odobrili upotrebu hlordioksida za dezinfekciju postrojenja u prehrambenoj industriji i za kontrolu bakterija i plijesni.
 5. Utvrđeno je da je hlordioksid jedan od najučinkovitijih sredstava za razaranje biofilma i za sprječavanje njegovog ponovnog nastanka. Ova osobina je od posebnog značaja u rashladnim tornjevima za preradu hrane. Biofilm je polisaharidni film ili premaz, koji štiti kolonije bakterija te tako otežava čišdenje i dezinfekciju površina.
 6. Hlordioksid se može koristiti na površinama koje su u dodiru sa hranom.
 7. Problematične ćelije nisu pokazale razvijanje otpornosti na hlordioksid kao što pokazuju u odnosu na druga dezinfekciona sredstva.
 8. Hlordioksid se može koristiti za dezinfekciju, kontrolu mirisa i pročišdavanje vode.
 9. Suprotno hloru, koji hlorisanjem organskih supstanci gradi kancerogene trihalogenmetane (THM), koji ispiranjem kroz odvode u okoliš dospijevaju, hlordioksid ne hloriše organske supstance. Ovo ga čini bezopasnim za okoliš kao i nekorozivnim za opremu.
 10. Hlordioksid je djelotvorniji od persirćetne kiseline i nema štetno djelovanje na okoliš kao što je to slučaj kod hlora i kvarternih amonium jedinjenja.

 

 • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje upotrebu hlordioksida za dezinfekciju.
 • Američko društvo, Odjel za analitičku hemiju, navelo je 1999. godine da je hlordioksid najsnažniji ubica patogenih organizama poznat čovjeku.
 • Američka uprava za kontrolu hrane i lijekova (FDA) je dozvolila njegovu primjenu za dezinfekciju sirovog mesa i ostalih prehrambenih proizvoda.