Dioxy Activ Supra

Dioxy Activ Supra

99,99% uništava bakterije (MRSA), gljivice, kvasce, plijesni, alge i viruse (H1N1) !

Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa predmeta opće upotrebe itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.

Hlordioksid se i na ovom polju dokazao kao izvanredno sredstvo za uništavanje mikroorganizama.

Djelotvoran je i pri niskim koncentracijama, a brzina i efikasnost djelovanja je znatno veća u odnosu na druge dezinficijense.

Nema štetno djelovanje na ljude a ni na okolinu, stoga se jednostavno može koristiti u svim oblastima.

Djeluje na bakterije (uklj. Salmonele, E-coli, Listerie, Kampilobakterije), gljivice, kvasce, alge, plijesni i viruse (uklj. HIV i viruse hepatitisa A, B i C). Učinkovit je protiv Herpes simplex-virusa, Influence A-virusa, SARS-virusa, Adeno-, Papova i Rotavirusa.

Ima rezidualno dezinficirajuće djelovanje i njegovo djelovanje ne ovisi o pH-vrijednosti.

Djeluje unutar širokog temperaturnog spektra

 

  

Sl.1 Dioxy Activ Supra koncentrat

 

PRIMJENA:
Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i za opću upotrebu.

Dioxy Activ Supra KONCENTRAT
Koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju radnih površina, podova, zidova, stropova, prijevoznih sredstava, sanitarija, opreme, aparata, ruku i bazena.

Dioxy Activ Supra GOTOV RASTVOR
Gotov radni rastvor za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju radnih površina, podova, zidova, stropova, prijevoznih sredstava, sanitarija, opreme, aparata i ruku.

 

 

 

Sl.2 Dioxy Activ Supra gotov rastvor