Zdravlje

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizacije (WHO):

„Zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti zdravstvenih poteškoća“.

No međutim, zdravlje se najčešće upotrebljava kao pojam odsustva bolesti, t.j. razmišljanje o zdravlju tek započinje kada se pojavi problem ili se pribojavamo da bi se mogao pojaviti. Ali, zašto čekati kada je, kako stara narodna izreka kaže, „Bolje spriječiti nego liječiti.“.

„Higijena je pola zdravlja.“ Ona ne obuhvata samo procese čišćenja/pranja nego i dezinfekciju nakon toga. Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa radne opreme itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.