Dioxy Activ Sandez

 Dioxy Activ Sandez KONCENTRAT99,99% uništava bakterije (MRSA), gljivice, kvasce, plijesni, alge i viruse (H1N1) !

Prehrambeni proizvodi podložni su kontaminaciji mikroorganizmima, stoga postavljaju visoke higijenske zahtjeve na dobivanje i preradu. Od prihvata sirovina preko prerade pa sve do pakovanja gotovih proizvoda higijena igra važnu ulogu u prehrambenoj industriji. Iz ovog razloga, uređaji, koji dolaze u dodir sa sirovinama, međuproizvodima i gotovim proizvodima moraju se redovno čistiti i dezinfikovati.

Dioxy Activ Sandez  je jako učinkovito tečno sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji na bazi hlordioksida.

Jako učinkovito djeluje na bakterije (uklj. Salmonele, Listerie, Kampilobakterije, Stafilokoke, E-coli), gljivice, kvasce (uklj. Saccharomyces diastaticus), plijesni i viruse

(uklj. HBV, HCV, HIV, Adeno-Rota virusi, Polio virusi, Togaviridae Virus ).

Ima rezidualno dezinficirajuće djelovanje i njegovo djelovanje ne ovisi o pH-vrijednosti.

Djeluje unutar širokog temperaturnog spektra.

PRIMJENA:

Dioxy Activ Sandez se koristi za brzu i efikasnu dezinfekciju mašina, aparata, opreme, CIP-sistema, radnih površina, prostorija i ruku u prehrambenoj industriji.

 

Dioxy Activ Sandez  ne djeluje štetno ni na bilo koju fazu proizvodnje, te tako ne djeluje ni na kvalitet gotovog proizvoda – okus, miris, boja.