Legionella

Legionella spada u gram negativne aerobne bakterije, intracelularni paraziti koji najviše pokazuju afinitet za plućno tkivo. Izazivaju akutnu pneumoniju  (legionarska bolest), posjeduju endotoksin. Izvor infekcije mogu biti vodeni  ekosistem u kojima cirkuliše voda u zatvorenom sistemu (ovlaživači vazduha) – Aerosoli koji sadrže legionele dospevaju u pluća, gdje izazivaju fibrinopurulentnu upalu.

Legionarska bolest

Legionarsku bolest izaziva bakterija Legionella, a najčešći uzročnik je Legionella pneumophilia (85 do 90% slučajeva), Legionella micdadei  (5 do 10%), Legionella bozemanii i Legionella dumoffii.  Bakterija raste u toplom i vlažnom prostoru te u vodi, često u klimatizacijskim uređajima, i prenosi se udisanjem bakterije u pluća.

Zaraza se često širi u hotelima, gdje boravi mnogo ljudi, a koriste se klimatizacijski uređaji koji nisu dobro održavani ili se rijetko uključuju pa je voda odstajala i topla, što su idealni uslovi za razmnožavanje Legionelle.

Bolest je česta u razvijenim zemljama, u zemljama u razvoju još češća, a posebno su u opasnosti imunokompromitirane osobe.

Inkubacija traje od 2 do 10 dana. Simptomi su vrućica, slabost, glavobolja, mialgija, kašalj, a može se javiti i proljev.