Dezinfekcija

U skladu sa DIN 10516 dezinfekcija je:

„Postupak uništavanja mikroorganizama na jednom nivou, koji nije štetan za zdravlje niti utiče na kvalitet proizvoda“

Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa radne opreme itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.