Dodatne osobine

Dodatne osobine:

a)     Uništavanje mikroorganizama:
Oksidacijom uništava klice, bakterije (uključujući i Legionella), gljive, alge i viruse.

b)     Uklanjanje mirisa:
Oksidacijom spojeva koji stvaraju neugodan miris, kao što su sumporovodonik (H2S), fenol, itd.

c)     Poboljšanje okusa:
Oksidacijom amina (hloramini) i fenola.

d)     Smanjenje organskih spojeva:
Oksidacijom organskih tvari, kao što su npr. trihalogenmetani (THM).

e)     Smanjenje COD(hemijske potrošnje kisika)/TOC(ukupnog organskog ugljika) I BOD(biohemijske potrošnje kisika):
Oksidacijom tvari koje opterećuju vodu i obogaćivanjem sa kisikom.

f)     Uklanjanje fekalnih tvari:
Oksidacijom azotnih spojeva (urea, amonijak, itd.).

g)     Razlaganje masti:
Oksidacijom do kratkolančanih karboksilnih kiselina.

h)     Detoksikacija:
Oksidacijom npr. cijanida u cijanate. Nitrite oksidira u nitrate.

i)     Odsumporavanje:
Oksidacijom sumpornih spojeva (sulfidi, sulfiti) u sulfate.

j)     Uklanjanje željeza, mangana i drugih metala:
Oksidacijom metalni kationi prelaze u više oksidaciono stanje i kao takvi se zavisno od pH-vrijednosti u obliku oksida ili hidroksida talože, pa ih je moguće filtrirati.

k)     Povećanje redoks-potencijala:
Unošenjem visokog oksidacijskog potencijala ( + 1.460 mV )